Komunikat Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z realizacją zadań publicznych przez Urząd Gminy Wietrzychowice

Na podstawie §21 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 367 z późn. zm.) informuję:

 1. W związku z dalszym utrzymywaniem się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i zwiększającą się liczbą zachorowań w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, wprowadzam w okresie od dnia 15 marca 2021 r. do odwołania ograniczenia związane z działalnością Urzędu Gminy w Wietrzychowicach.
 2. W okresie, o którym mowa w pkt. 1 obsługa interesantów bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice zostaje ograniczona i funkcjonować będzie na następujących zasadach:
 • interesanci w sprawach merytorycznych będą obsługiwani przez pracowników w holu Urzędu w utworzonym w tym celu miejscu obsługi interesanta,
 • zaleca się aby wizytę w Urzędzie, umówić telefonicznie pod nr telefonu 14 641 80 45, 14 641 80 15 lub elektronicznie e-mail: gmina@wietrzychowice.pl,
 • obsługa kasowa i dziennika podawczego realizowana jest na bieżąco, i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę,
 • dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż 1 osoba na stanowisko obsługi o którym mowa w pkt 1,
 • przepis pkt. 4 nie ma zastosowania do:
 1. dziecka do ukończenia 13 roku życia;
 2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 3. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 4. osoby wymagające j pomocy tłumacza;
 5. innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 • osoby wchodzące do budynku Urzędu, maja obowiązek zachowania maksimum środków ostrożności takich jak: noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos, zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 1,5 m) między pracownikiem Urzędu a interesantem,
 • każda osoba wchodząca do Urzędu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkami dostępnymi przy drzwiach wejściowych.
 1. Zaleca się załatwianie spraw poprzez:
 • Platformę Usług Administracji Publicznej (tzw. Epuap): /UG_W-ce/skrytka,
 • przesłanie droga pocztową na adres: 33-270 Wietrzychowice 19,
 • pocztę e-mail: gmina@wietrzychowice.pl,
 • umieszczenie pisma, przesyłki, wniosku w skrzynce podawczej zamieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach. W tym przypadku osoby zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia wpływu pisma do Urzędu Gminy powinny podać swój adres e-mail lub adres korespondencyjny, na który potwierdzenie zostanie wysłane.