Komunikat z dnia 18 grudnia 2019 r.

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (poziom 2).


Do pobrania: