KORZYSTAJ Z IZRPLUS, A ZAOSZCZĘDZONY CZAS SPĘDŹ Z NAGRODAMI

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych składanie w formie elektronicznej zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ. W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom na przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Małopolski Oddział regionalny ARiMR ogłasza konkurs dla dotychczasowych i nowych użytkowników systemu IRZplus.

Zaloguj się do IZRplus i prześlij do 15 sierpnia zdjęcie, na którym pokażesz, jak korzystasz z portalu.

Najbardziej kreatywne zdjęcia zostaną nagrodzone.