MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0- TRWA NABÓR!

Trwa nabór do programu “Małopolska niania 2.0”  realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach, którego rodzice dzieci do lat 3 mogą ubiegać się o dofinansowanie koszów zatrudnienia niani.

Nabór wniosków do projektu trwa: od 08.07.2020 r. do 26.08.2020 r.

Kto może skorzystać?
Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 z Małopolski:

– Pozostający bez pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem.

– Przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym, chcący powrócić do pracy

-Pracujący, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Jakie wsparcie można uzyskać?
Dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani przez okres 12 miesięcy:
*Wsparcie podstawowe 1850 zł/mc
*Wsparcie podwyższone 2600 zł/mc
– dla rodzin spełniających kryterium dochodowe określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0″ (nabór 2020).

 

Załączniki: