„Małopolskie boiska”

 

“MAŁOPOLSKIE BOISKA” 2020

W ramach programu „Małopolskie infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”  Gmina Wietrzychowice  zrealizowała inwestycje pn:   „Budowa nawierzchni na boisku do siatkówki w miejscowości Sikorzyce”. „Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa Małopolskiego” .Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni trawiastej na boisku do siatkówki,  wraz z wyposażeniem boiska w skład , którego wchodziły: piłko chwyty , wózek do wysypywania linii, wapno, słupki stojaki i siatka, mała architektura, miejsca postojowe  z ciągami  pieszymi  z kostki brukowej  , ogrodzenie oraz tablica informacyjna. Całkowita wartość zadania wyniosła 104 852,28 zł brutto. Wartość dofinansowania wyniosła 24 000,00 zł

 

 

 

W ramach programu „Małopolskie boiska”  Gmina Wietrzychowice  zrealizowała inwestycje pn:   „Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych”. „Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego” .Inwestycja polegała na wymianie  nawierzchni urazogennej asfaltowej na nawierzchnię poliuretanową wraz z wyposażeniem boiska w skład , którego wchodziły: piłkochwyty do piłki ręcznej, koszykówki , siatkówki oraz bramki , droga dojazdowa z ciągami  pieszymi  z kostki brukowej  oraz ogrodzenie. Całkowita wartość zadania wyniosła 486 556,09 zł brutto. Wartość dofinansowania wyniosła 154 260,53 zł.