MAŁOPOLSKIE REMIZY – DOFINANSOWANIE DLA GMINY WIETRZYCHOWICE:

Gmina Wietrzychowice złożyła wniosek na dofinansowanie do remontu strażnicy w Jadownikach Mokrych w ramach projektu Małopolskie Remizy.
Urząd Marszałkowski w Krakowie pozytywnie ocenił złożoną dokumentację i otrzymamy 12 800 zł.

Dzięki dotacji w kwocie 12 800 zł i wkładzie własnym z budżetu Gminy Wietrzychowice zostanie wymieniona instalacja elektryczna oraz zostaną przeprowadzone drobne prace budowlane.

Pięknie dziękujemy całemu Zarządowi Województwa Małopolskiego, Panu Witoldowi Kozłowskiemu Marszałkowi Województwa Małopolskiego oraz jego zastępcą: Panu Łukaszowi Smółce, Panu Tomaszowi Urynowiczowi, Pani Annie Pieczarce oraz Pani Marcie Malec-Lech.

Słowa podziękowania kierujemy także dla Pana Wojciecha Skrucha Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego, który mocno wspiera nasz region.

https://www.malopolska.pl/…/wspolpr…/malopolskie-remizy-2019