MANEWRY JEDNOSTEK OSP Z GMINY WIETRZYCHOWICE

5 października br. obyły się  manewry jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wietrzychowice. W sobotę druhowie doskonalili swoje umiejętności podczas symulowanej akcji pożaru lasu w Jadownikach Mokrych. Częścią ćwiczeń było także udzielenie pomocy jednemu z biorących udział w gaszeniu strażaków.

Podczas ćwiczeń obecna była telewizja: STARnowa.tv:

Stan alarmowy w Wietrzychowicach

Podziękowania kierujemy do druha Macieja Mądrzyka oraz druha Krzysztofa Kocialskiego za opracowanie planu manewrów.

Dziękujemy za obecność wszystkim druhom i druhom z:

– OSP DEMBLIN

– OSP JADOWNIKI MOKRE

– OSP MIECHOWICE MAŁE

– OSP MIECHOWICE WIELKIE

– OSP PAŁUSZYCE-NOWOPOLE

– OSP SIKORZYCE

– OSP WIETRZYCHOWICE

Serdecznie dziękujemy Janowi Bylicy za udostępnienie swojej posiadłości, gdzie była możliwość podsumować ćwiczenia oraz Małgorzacie Marek i jej mężowi Jarosławowi za świetną pracę i pomoc w organizacji wydarzenia.

Następne takie ćwiczenia za rok.