MARSZ PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE

Dnia 12.06.2018 roku, Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, we współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Wietrzychowice, w ramach działań profilaktycznych zorganizował „Marsz Przeciw Przemocy w Rodzinie”. Rozpoczęcie marszu miało miejsce pod budynkiem Urzędu Gminy Wietrzychowice, gdzie zebranych powitał Wójt Gminy Pan Tomasz Banek, wyrażając swoją aprobatę dla działania profilaktycznego oraz podziękowania dla organizatorów i uczestników za zaangażowanie, oraz liczny udział. Podczas marszu, uczniowie prezentowali hasła przeciw przemocy w rodzinie na własnoręcznie wykonanych transparentach. Uczestnicy rozdawali także ulotki z informacją o instytucjach udzielających pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie.

Akcja ta miała na celu zwrócenie uwagi na poważny problem, jakim jest przemoc domowa. Szczególnie ważne jest, aby w rodzinach dzieci wzrastały w atmosferze bezpieczeństwa, ciepła i zrozumienia. Jakakolwiek forma przemocy pojawiająca się w rodzinie rzutuje negatywnie na rozwój dzieci oraz kształtowanie ich osobowości, nawet, wtedy gdy nie są one ofiarami a tylko świadkami przemocy. Poprzez udział w marszu dzieci i młodzież z naszej gminy wyrażali swój sprzeciw na stosowanie przemocy w rodzinie. Mamy nadzieję, że ta forma przekazu okaże się skuteczna.