MIESZKAŃCY SOŁECTWA WIETRZYCHOWICE PODJĘLI WAŻNĄ DECYZJE DLA WSI I DLA GMINY

W związku z faktem, iż do Urzędu Gminy Wietrzychowice wpłynęło pismo od inwestora, który chciał wybudować stacje paliw z częścią gastronomiczną na terenie sołectwa Wietrzychowice, a konkretnie na części działki na której jest targowisko (13ar z 59ar) Wójt Gminy poprosił Panią sołtys Wietrzychowic o zorganizowanie zebrania wiejskiego w tej sprawie.

Popierając zasadę samorządności wpisaną do statutu sołectwa zorganizowano zebranie, aby to mieszkańcy opowiedzieli się czy są za czy przeciw sprzedaży części działki, która potencjalnie mogłaby służyć do budowy stacji (zgodnie z założeniami inwestora).

Po żywej dyskusji nikt z obecnych na zebraniu mieszkańców sołectwa Wietrzychowice nie był za sprzedażą części działki nr 448.

Zgodnie ze statutem sołectwa zamyka to całą procedurę związaną z inwestycją na nową stację paliw, gdyż Gmina Wietrzychowice nie posiada już żadnej działki, na której mogłaby być ona realizowana.

Pod koniec zebrania Wójt Gminy przedstawił zakres największych prac, które są i będą w tym roku zrealizowane w samych tylko Wietrzychowicach:
– termomodernizacja szkoły podstawowej (ocieplenie styropianem, elewacja wymiana okien, wymiana pieca, fotowoltaika) około 742 000 zł,
– ścieżka rowerowa 142 000 zł (w tym 54 000 zł Powiat Tarnowski, 88 000 zł Gmina Wietrzychowice)
– drogi około 100 000 zł,
– remont cmentarza wojskowego – pozyskane około 103 500 zł (60 000 zł Ministerstwo Kultury i 43 500 zł Urząd Wojewódzki)

Inwestycje te opiewają na kwotę ponad 1 000 000 zł.