MOST NA DUNAJCU-SPOTKANIE ROBOCZE

21 marca w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyło się spotkanie robocze w sprawie wniosku na dofinansowanie do projektu budowy mostu na Dunajcu.

Wniosek będzie składany pod koniec marca 2019 r. do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach programu rządowego Mosty dla regionów.
Wysokość dofinansowania w ramach tego projektu to do 80%.

Podczas spotkania omówiono trzy warianty budowy mostu. Ponadto wybrano najkorzystniejszą lokalizację pod kątem najmniejszej uciążliwości dla mieszkańców i najwyższej punktacji w ramach wniosku o dofinansowanie.

Koszty przygotowania wniosku pokrywają:
– Starostwo Powiatowe w Tarnowie,
– Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,
– Gmina Żabno,
– Gmina Wietrzychowice.

Wariant 1 zakładał budowę mostu na granicy Wietrzychowic i Sikorzyc (w niedalekiej odległości od pierwszej rampy w Sikorzycach, jadąc od Wietrzychowic).

Wariant 2 zakładał budowę mostu w niewielkiej odległości od rampy wyjazdowej z promu w Wietrzychowicach.

Wariant nr 3 zakładał budowę mostu w dłuższej odległości od rampy wyjazdowej w Pasiece Otfinowskiej (bliżej Przybyskawic) w niewielkiej odległości od stacji benzynowej w Otfinowie.

Firma, która opracowała wniosek i wyżej opisane warianty przedstawiała szereg analiz co do każdej z koncepcji.
Biorąc pod uwagę kryteria programu Mosty dla regionów jak najmniejszej uciążliwości dla mieszkańców, rozwiązań komunikacyjnych oraz odległości od mostu w Żabnie (im bliżej mostu istniejącego, tym mniejsze punkty i tym mniejsza szansa na dofinansowanie). Ostatecznie firma przedstawiła, że bezkonkurencyjny jest Wariant nr 1.
Po dyskusji zdecydowano, wniosek na budowę mostu będzie zakładał lokalizację zgodnie z WARIANTEM NR 1.

Serdecznie dziękuję za zorganizowanie spotkania Panu Romanowi Łucarzowi Staroście Tarnowskiemu.

Dziękuję także Panu Wiesławowi Krajewskiemu Posłowi na Sejm w RP za patronowanie temu projektowi.

Teraz pozostaje nam tylko czekać czy wniosek na budowę mostu na Dunajcu otrzyma odpowiednią liczbę punktów i docelowo otrzyma dofinansowanie.