Nabór uczestników do Klubu ,, Senior+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach ogłasza nabór uczestników do Klubu ,,Senior+” który rozpocznie swoją działalność od stycznia 2019 roku  w miejscowości Miechowice Wielkie 38.

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Wietrzychowice,
  • w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym?

Zostań uczestnikiem klubu  ,,Senior+ ‘

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub Seniora  to:

  • zajęcia kulturalno- rekreacyjne, towarzyskie;
  • możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, edukacyjnych, zajęć rękodzieła;
  • aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii;
  • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą złożyć wniosek o skierowanie, który można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka w terminie do 27.12.2018 r.

Pierwszeństwo udziału w Klubie Senior+ ma kolejność zgłoszeń.

Osoby, które złożą wniosek bedą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

Klub  „Senior +” zapewniał będzie 5-godzinną ofertę usług 3 razy w tygodniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu 14 6 418 150.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.