NOWE LAMPY LED W CENTRUM WIETRZYCHOWIC

W ramach umowy ramowej świadczeniu usług oświetleniowych na terenie Gminy Wietrzychowice zawartej z Tauron Nowe Technologie S.A. po negocjacjach przeprowadzonych przez Wójta Gminy zostały zamontowane nowe lampy oświetlenia ulicznego typu LED w centrum Wietrzychowice tj. od początku miejscowości od strony Miechowic Wielkich (budynek DPS) do Szkoły Podstawowej.

Montaż tego typu lamp w znacznym stopniu poprawi jakość oświetlenia ulicznego, pozwoli także na obniżenie kosztów opłat za zużyta energię.

Tego typu wymiany planowane są także w przyszłych latach na terenie Gminy Wietrzychowice w innych miejscowościach.