OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WIETRZYCHOWICACH z dnia 17 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Wietrzychowice zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.