OBWIESZCZENIE RDOŚ

Gmina Wietrzychowice w załączeniu przekazuje obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

  1. Przystąpienie do sporządzania i do zmian