OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 07 grudnia 2017 r., znak LF.082.1.1O1.2017 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uniejów Parcele PLH120075 — o pow. 3,7 ha, położonego na terenie gminy Charsznica.