ODBIÓR KANALIZACJI ETAP 1- CZĘŚĆ 1 W JADOWNIKACH MOKRYCH

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 22.12.2021 r.  odbyły się czynności odbiorowe w związku z zakończeniem realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre” – Etap I – Część 1

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania wyniosła 3 003 214,91 zł przy dofinansowaniu na poziomie 63%.

Wykonawcą w/w inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Spółka z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów.  

Prace zostały wykonane w terminie od 01.02.2021 r. do 21.12.2021r.

Zakres prac obejmował wykonanie głównej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz przydomowymi przepompowniami w miejscowości Jadowniki Mokre.

Budowa niniejszej sieci kanalizacji sanitarnej obejmowała swoim zakresem wykonanie:

  • kolektorów ciśnieniowych o łącznej długości 7 196,56 m;
  • kolektorów z rur PCV o łącznej długości 1 521,99 m;
  • przepompowni ścieków polimerobetonowej z dwoma pompami oraz dwóch pompowni polimerobetonowych z dwoma pompami;
  • przyłącza energetycznego zasilającego pompownie;
  • dziewięciu studni odpowietrzających żelbetowych;
  • jednej studni żelbetowej przed przepompownią.