ODBIÓR TECHNICZNY BOISKA W JADOWNIKACH MOKRYCH

Pod koniec ubiegłego tygodnia nastąpił odbiór techniczny boiska przy szkole w Jadownikach Mokrych w ramach projektu MAŁOPOLSKIE BOISKA.

Od 1 sierpnia br. boisko będzie udostępnione do gry i będzie w fazie testów.
W drugiej połowie sierpnia nastąpi oficjalny odbiór boiska.

Docelowo boisko będzie służyło do realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz zostanie udostępnione popołudniami do gry:
– w piłkę nożną,
– w siatkówkę,
– w koszykówkę,
tylko pod nadzorem opiekunów tego obiektu.