ODBIÓR TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W JADOWNIKACH MOKRYCH

W dniu 26.08.2021r. odbył się  końcowy odbiór inwestycji pn: Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych. Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 . Wysokość  dofinansowania to 60% kosztów kwalifikowanych, pozostała część inwestycji została pokryta ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Wykonawcą inwestycji była  Firma Usługowo-Handlowa „EL – BUD” Leszek Wójcik 32-825 Borzęcin 589F. Całkowity koszt inwestycji to 271 859,65 zł brutto. W ramach prac została docieplona elewacja styropianem, ściany fundamentowe, strop wełną mineralną, wymienione zostały parapety, wymieniona została stolarka drzwiowa, zamontowane zostały panele fotowoltaiczne, wykonany został podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano modernizację instalacji c.o. poprzez wymianę pieca gazowego wraz z osprzętem.