Odkomarzanie gminy Wietrzychowice

Zgodnie z informacją wojewody przekazaną na naradzie w poniedziałek, 17 czerwca całkowicie wykluczono możliwość odkomarzania metodą lotniczą ze względu na jej szkodliwe oddziaływanie.
Żadne służby podległe wojewodzie nie wydadzą pozytywnej opinii w tej sprawie. Odkomarzanie tą metodą, przeprowadzone w 2010 roku spowodowało redukcję populacji pszczół, w niektórych obszarach nawet o 100%. Poza tym wg służb wojewody nie ma obecnie na rynku środka chemicznego, którego zastosowanie nie powodowałoby szkodliwego oddziaływania. Środki chemiczne wykorzystywane podczas oprysków nie działają selektywnie na komary, ale wywołują też śmierć wszystkich innych gatunków owadów, w tym tak pożytecznych, jak pszczoły.
Wykazują także bardzo wysoką toksyczność względem organizmów wodnych (ryb, bezkręgowców). Ich działanie nie jest również obojętne dla człowieka, a w szczególności dzieci, osób starszych i chorych.
Dlatego odkomarzanie jest dopuszczalne w wyznaczonych obszarach stanowiących własność gminy, za wyłączeniem terenów leśnych i rolnych oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii adekwatnych służb w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i ochrony środowiska dla tych obszarów (Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej).
WAŻNE!
Poniżej publikujemy opinię dwóch służb z wymaganych przez MSWiA do uzyskania pozwolenia na działania przez gminę . Zachęcam do lektury.
JAKO SAMORZĄD MUSIMY SIĘ BEZWZGLĘDNIE DO TYCH OPINII ZASTOSOWAĆ POD GROŹBĄ KAR I SANKCJI.