ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE W SPRAWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W GMINIE WIETRZYCHOWICE

Informujemy, iż przyszła odpowiedź na interpelację Pana Wojciecha Skrucha Radnego Województwa Małopolskiego złożoną do Pana Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie dobudowania ścieżki rowerowej od „Wyspy” do Wietrzychowic.

Zgodnie z w/w pismem z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie budowa tego odcinka ścieżki rowerowej będzie realizowana po remoncie wału.

Szczegółowe pismo w tej sprawie zostało załączone poniżej.