ODWOŁANIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Urząd Gminy Wietrzychowice informuje, że kwalifikacja wojskowa zostaje od dnia 16 marca 2020 roku odwołania. W związku z tym prosimy, aby osoby które otrzymały wezwanie, nie stawiały się do kwalifikacji wojskowej.

 W załączeniu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.