OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 7.03.2019 r. do28.03.2019r. wykaz nieruchomości mienia stanowiącego własność Gminy Wietrzychowice przeznaczonego do użyczenia.

 

W załączeniu:

  • ZARZĄDZENIE  Nr 17.2019 Wójta  Gminy Wietrzychowice  dnia 7 marca 2019 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Data: 7.03.2019 r.