OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 20.12.2018 r. do10.01.2019r. wykaz nieruchomości mienia stanowiącego własność Gminy Wietrzychowice przeznaczonego do użyczenia.

W załączeniu:

  • ZARZĄDZENIE  Nr 100.2018 Wójta  Gminy Wietrzychowice  dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

Data: 20.12.2018r