OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 24.05.2019 r. do 14.06.2019r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

  • przeznaczonych do wynajmu
  • przeznaczonych do dzierżawy
  • przeznaczonych do użyczenia

Do pobrania: