OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone na okres od 22.11.2019 r. do 13.12.2019 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

– przeznaczonych do wynajmu,

– przeznaczonych do dzierżawy,

– przeznaczonych do użyczenia.