OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że przedłuża termin składanie wniosków  o produkty żywnościowe z Banku Żywności do 20 grudnia 2019 r.