OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 07.02.2020 r. do 28.02.2020r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

–  przeznaczonych do dzierżawy

–  przeznaczonych do użyczenia

 

 

Zarządzenie NR 4.2020 ORAZ WYKAZ