OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie od dnia 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. będą przyjmowane nowe wnioski o otrzymanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Kryterium uprawniające do skorzystania z pomocy wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej : 1.542,20 zł
  • dla rodziny na jedną osobę w rodzinie: 1.161,60 zł

szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach w godzinach pracy urzędu lub pod numerem telefonu: 14 6418 150