OGŁOSZENIE NABORU NA STANOWISKO

OGŁOSZENIE Kierownika Zakładu Eksploatacji  Urządzeń  Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach dot. naboru na stanowisko: Konserwator maszyn i urządzeń oczyszczania ścieków.Do pobrania: