OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 01.04.2021 r. do 22.04.2021 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

  • przeznaczonych do użyczenia,
  • przeznaczonych do wynajmu.

Do pobrania: