OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

Wójt Gminy Wietrzychowice zawiadamia:

Od dnia 14.12.2021 na terenie gminy Wietrzychowice, będą prowadzone kontrole palenisk przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Wietrzychowice. Kontrole dotyczyć będą głównie nielegalnego spalania odpadów, jakości stosowanych paliw, rodzaju źródła ciepła oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego.