OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem garażu nr 2 znajdującego się Budynku Ośrodka Zdrowia w Wietrzychowicach.


Położenie garażu: na działce nr 482/4 w Wietrzychowicach

Oznaczenie księgi wieczystej nieruchomości: TR1D/00070042/8

Powierzchnia użytkowa: 17,60 m2 

Przeznaczenie lokalu: garaż

Cena wywoławcza za 1m² powierzchni użytkowej: 2,23 zł

Minimalne postąpienie: 0,50 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Wadium w wysokości 50,00 zł należy wpłacić w pieniądzu (PL) na rachunek Bankowy Gminy Wietrzychowice Nr 43858900060130000000970003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Wietrzychowice lub w kasie Urzędu Gminy Wietrzychowice w taki sposób aby najpóźniej w dniu 24.08.2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2017 r. o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Wietrzychowicach.

Szczegółowe informacje dotyczące lokalu oraz zasad wynajmu i warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach pokój nr 6.


WARUNKI PRZETARGU

Lokal użytkowy (garaż) będący przedmiotem przetargu znajduje się w Budynku Ośrodka Zdrowia w Wietrzychowicach   zajmuje powierzchnię użytkową: 17,60

Przeznaczenie lokalu: garaż

Cena wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej wynosi: 2,23 zł

Minimalne  postąpienie wynosi: 0,50 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Wadium w wysokości 50,00 zł należy wpłacić w pieniądzu (PL) na rachunek Bankowy Gminy Wietrzychowice Nr 43858900060130000000970003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Wietrzychowice lub w kasie Urzędu Gminy Wietrzychowice w taki sposób aby najpóźniej w dniu 24.08.2017r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra  zostanie zaliczone na poczet ceny najmu lokalu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2017r.o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Wietrzychowicach

Oferent, który przetarg wygra zobowiązany jest do podpisania umowy najmu lokalu w terminie do 7 dni od daty odbycia przetargu.

Oferentowi,  który przetarg wygra lecz nie przystąpi do podpisania umowy w określonym terminie wadium przepada na rzecz Wynajmującego.

Szczegółowe informacje  dotyczące zasad wynajmu lokalu oraz warunków przetargu  można

uzyskać w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach pokój nr 6.


Do pobrania: