Ogłoszenie

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone na okres od 23.06.2017 r. do 14.07.2017 r. wykazy nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

– przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

– przeznaczonych do dzierżawy

– przeznaczonych do wynajmu


Do pobrania: