OSP Jadowniki Mokre

Pierwsza jednostka straży ogniowej w Jadownikach Mokrych została założona w 1900 roku przez miejscowego nauczyciela Władysława Sedlaka. W 1905 roku ufundowano straży pierwszy sztandar zaś pierwsza remiza (drewniana szopa) wybudowana została prawdopodobnie w 1908 roku. W okresie I wojny światowej druhowie z Jadownik brali udział w walkach o niepodległość Polski. W 1928 roku do dyspozycji ochotników oddany został nowy wóz konny. Pojazd ten w dobrym stanie znajduje się na wyposażeniu jednostki i wykorzystywany jest podczas różnych strażackich uroczystości. W czasie II wojny światowej druhowie aktywnie walczyli z okupantem, działając w strukturach Związku Walki Zbrojnej, Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej.  Strażacy brali również czynny udział w słynnej akcji „Trzeci Most”. Po zakończeniu wojny, druhowie powrócili  do walki z żywiołami. Udzielali się również w Polskim Stronnictwie Ludowym, Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” oraz podczas różnych uroczystości religijnych. W 1959 roku do OSP trafiła nowa motopompa oraz samochód, Dodge z demobilu kolumny transportu sanitarnego we Wrocławiu. W 1962 roku na wyposażeniu straży znalazł się również wóz strażacki na gumowych kołach oraz ufundowano nowy sztandar. W 1970 roku strażacy pracowali przy likwidacji skutków powodzi. W 1976 roku z pomocą druhów z Jadownik Mokrych wybudowano wielofunkcyjny budynek, w którym mieści się przedszkole. W 1992 roku straż otrzymała samochód Star- 244.

Skład Zarządu:

Prezes- Maciej Mądrzyk

Naczelnik- Sebastian Golonka

W-ce Prezes- Waldemar Golonka

Z-ca Naczelnika- Krzysztof Kamysz

Skarbnik- Wiktor Urban

Sekretarz- Michał Gorla

Kronikarz- Urszula Mądrzyk

Gospodarz- Krzysztof Golonka

Członek Zarządu- Marcin Mikos