OSP Miechowice Małe

Straż w Miechowicach Małych powstała w 1898 roku, pomysłodawcą i założycielem był właściciel ziemski- Stojowski. Na początku swej działalności druhowie dysponowali sikawką ręczną i mundurami, które za swoje pieniądze zakupił wspomniany Stojowski. Pompę przewożono na wozach konnych, a wodę czerpano z pobliskich stawów bądź studni. W 1950 roku z inicjatywy członków miejscowej straży zamówiono sztandar. Ten symbol strażackiej odwagi i pracy, został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 19 lipca 1998 roku podczas uroczystości 100- lecia istnienia OSP Miechowice Małe. Druhowie brali i biorą czynny udział w organizowaniu dożynek gminnych oraz świąt państwowych, takich jak: uchwalenie Konstytucji 3 Maja oraz Święto odzyskania Niepodległości. Strażacy biorą również aktywny udział w uroczystościach religijnych. Co roku strażacy oddają cześć swojemu patronowi św. Florianowi w dniu jego święta. 16 czerwca 1999 roku grupa strażaków pełniła  także funkcję porządkowych podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Starego Sącza. W lipcu 1997 roku i w 2001 roku miejscowi druhowie zmagali się w akcji uszczelniania wałów na przepływających przez teren gminy rzekach: Kisielinie i Dunajcu. OSP Miechowice Małe  posiada na swym wyposażeniu samochód marki Żuk, dwie motopompy MP- 3 (z 1970 roku) i MP- 5 (z 1981 roku). Sprzęt ten jest przechowywany w budynku remizy wzniesionym w latach 60- tych ze środków wiejskich.

Skład Zarządu:

Prezes- Andrzej Wojciechowski

Naczelnik- Ryszard Kuczek

Z- ca Naczelnika- Robert Mikina

Sekretarz, Kronikarz- Marek Kruk

Skarbnik- Wiesław Lichocki

Gospodarz- Jerzy Piwowarczyk

Członek Zarządu- Marcin Wojciechowski