OSP Miechowice Wielkie

Pierwsza wzmianka na temat Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowicach Wielkich pochodzi z 1883r. Wtedy to Rada Gminna w Wietrzychowicach w oparciu o pismo nadesłane przez Wydział Rady Powiatowej wezwała wszystkie gminy parafii wietrzychowskiej do sprawienia sikawki przenośnej dla całej parafii. Był to początek zorganizowania straży pożarnej w poszczególnych wsiach. W 1901 roku przy poparciu mieszkańców, Franciszek Nowak i Jan Kępski zorganizowali strukturę, która bardzo aktywnie pracowała na rzecz zabezpieczenia przeciwpożarowego we wsi. Dopiero rok po jej założeniu zakupiono pierwszą sikawkę. Po I wojnie światowej strażacy własnymi środkami wybudowali drewnianą remizę, w której przechowywano drewnianą beczkę, sikawkę, ubiory strażackie oraz pozostały sprzęt. W 1921 roku formacja druhów z Miechowic Wielkich została zarejestrowana w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W 1934 roku, gdy teren całej gminy nawiedziła wielka powódź strażacy pomagali ludziom w likwidacji szkód oraz wypompowywaniu wody ze studzienek. Po II wojnie światowej Ochotnicza Straż Pożarna podjęła radykalne środki w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa, wprowadzono m. in. nocne warty przeciwpożarowe. W 1950 roku za czasów naczelnika  Jana Pudła rozpoczęto budowę remizy, którą współfinansowali rodacy z USA. W 1954 roku została zakupiona pierwsza motopompa oraz syrena elektryczna. W latach 1960- 64 dla zabezpieczenia wody do ochrony przeciwpożarowej, mieszkańcy wsi, w tym druhowie, przy udziale finansowym PZU wybudowali dwa baseny przeciwpożarowe. Strażacy oprócz czynności typowych dla ochrony przeciwpożarowej czynnie uczestniczyli w pracach na rzecz rozwoju wsi. W tym w pracach przy budowie drogi oraz rozbudowie budynku szkoły podstawowej. Dzięki wygranej w konkursie na higienizację wsi w 1962 roku udało się również wybudować chodnik oraz zamontować oświetlenie uliczne. W 1970 roku strażacy zmagali się z usuwaniem szkód spowodowanych przez powódź. W tym samym roku Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała nową motopompę. W 2001 roku odbyła się uroczystość 100- lecia  istnienia OSP w Miechowicach Wielkich, podczas której sztandar jednostki odznaczono Złotym znakiem Związku.

Skład Zarządu:

Prezes- Tomasz Tułacz

W- ce Prezes, Naczelnik- Maciej Uchwat

Sekretarz- Tomasz Koziński

Skarbnik- Andrzej Nowak

Gospodarz- Janusz Wódka

Członkowie zarządu: Tadeusz Uchwat, Dawid Kocialski, Paweł Lechowicz. Sławomir Małacha