OSP Sikorzyce

Jednostkę w Sikorzycach powołano do życia w 1901 roku, wkrótce po powstaniu straży ogniowej w Jadownikach Mokrych. Pierwszą ręczną pompę do gaszenia pożarów ufundował druhom brat ówczesnego naczelnika straży- Henryk Krzciuk. W późniejszym okresie jednostka otrzymała do dyspozycji drugą pompę oraz wóz konny. W 1929 roku OSP w Sikorzycach został nadany sztandar. W czasie I i II wojny światowej strażacy brali udział w walkach na wielu frontach. W latach 50- tych wybudowano nową murowaną remizę z dwoma boksami na samochody i sprzęt, pomieszczeniem biurowym oraz wizą na syrenę alarmową. W tym czasie druhowie pozyskali pierwszą motopompę oraz konny wóz bojowy. Strażacy OSP z Sikorzyc z uwagi na położenie wsi nad Dunajcem, najczęściej brali aktywny udział podczas powodzi w 1970 oraz 1997 roku, a także podczas umacniania wału w 2001 roku.  Oprócz zwykłych zadań związanych z gaszeniem pożarów, druhowie uczestniczą w wielu uroczystościach kościelnych i państwowych, stanowią asystę podczas uroczystości pogrzebowych, Bożego Ciała czy uroczystości wielkopostnych.

Skład Zarzadu:

Prezes- Daniel Broda

W- ce Prezes- Władysław Chłopecki

Naczelnik- Marcin Polan

Z- ca Naczelnika- Szczepan Grzesik

Skarbnik- Piotr Stefańczyk

Sekretarz- Marcin Boksa

Gospodarz- Krzysztof Zieliński

Członek Zarządu- Mateusz Kózka