OSP Wola Rogowska

Początki ruchu strażackiego w woli Rogowskiej sięgają jeszcze XIX wieku. Ówczesna zabudowa to przede wszystkim drewniane domy, bardzo podatne na ogień. Mieszkańcom zagrażał również inny żywioł- woda- z racji bliskiego sąsiedztwa koryta Wisły, wówczas nie istniały jeszcze bowiem wały przeciwpowodziowe. Decyzję o utworzeniu we wsi jednostki ogniowej podjęto w 1898 roku. Już w pierwszych latach istnienia straży miejscowym strażakom przyszło się zmierzyć z powodzią. W 1903 roku wody Wisły wystąpiły z brzegów zalewając Wolę Rogowską i Wolę Przemykowską. Aby zapobiec tego typu zdarzeniom władze austriackie postanowiły w 1904 roku wybudować wały ochronne. Osłabienie działalności OSP przyszło wraz z wybuchem I wojny światowej i było związane z faktem, iż wielu druhów zostało wcielonych do wojska. Mimo to jednostka nadal walczyła z żywiołami, a także starała się im przeciwdziałać. Podczas jednej z akcji, przy budowie śluzy betonowej na Wiśle strażakom skradziono sikawkę. Nową pompę druhowie zakupili dopiero w 1928 roku. Aby zakupiony sprzęt przechowywać w godnych warunkach zbudowano we wsi remizę. Podczas II wojny światowej działalność OSP w tych rejonach nieco osłabła, było to spowodowane przede wszystkim wstępowaniem strażaków do ruchu oporu przeciwko Niemcom. W czerwcu 1952 roku podczas wolnego zebrania członków OSP została podjęta decyzja o budowie nowej remizy, budowę zakończono w 1955 roku. W tym samym czasie postanowiono rozpocząć budowę szkoły, w trakcie budowy był kościół, a w planach była elektryfikacja Woli Rogowskiej. W 1956 roku druhowie otrzymali do dyspozycji motopompę, a rok późnej zakupiono 17 kompletów mundurów. Swój pierwszy samochód bojowy jednostka OSP pozyskała w 1959 roku- był to amerykański Dodge pochodzący z demobilu wojskowego. W 1960 roku druhowie  z Woli Rogowskiej zmierzyli się z powodzią. Strażacy brali udział w czynnościach ratowniczych i walczyli ze skutkami powodzi. Niestety 10 lat później jednostka OSP ponownie zmierzyła się z dużą powodzią, która nawiedziła Wolę Rogowską. Pod koniec lat 70- tych z uwagi na fatalny stan techniczny, do kasacji przeznaczono dotychczasowy samochód. Nowy sprzęt udało się zakupić dzięki ówczesnemu zarządowi, który zwrócił się o pomoc do Straży Pożarnej w Tarnowie, w wyniku czego na wyposażeniu jednostki znalazł się Star- 125. Dodatkowo druhowie otrzymali nową motopompę, 100- metrowy odcinek węża tłoczonego, mundury galowe oraz bojowe, hełmy i toporki. W 1980 roku na budynku remizy zamontowana została nowa syrena alarmowa. Sam budynek remizy na przestrzeni lat był kilkakrotnie remontowany i rozbudowywany. Jednak z czasem stał się mało funkcjonalny i dlatego na początku lat 80- tych, postanowiono wybudować nowy obiekt. Prace rozpoczęto w 1986 roku, zaś sama budowa trwała 10 lat, uroczyste oddanie do użytku nowej remizy miało miejsce w 1995 roku. Wówczas OSP Wola Rogowska otrzymała sztandar ufundowany przez rodaków z USA.

Skład Zarządu:

Prezes- Andrzej Łucarz

W- ce Prezes- Naczelnik- Krzysztof Toboła

Skarbnik- Paweł Kamysz

Sekretarz- Paulina Gwóźdź

Członek Zarządu- Rafał Toboła