OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:158 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące zjawiska: wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Obszar: Rzeka Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Dunajca (małopolskie)

Przebieg: W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na Wiśle od ujścia Przemszy do ujścia Dunajca, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, miejscami z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Ważność: od godz. 10:27 dnia 06.08.2021 do godz. 09:00 dnia 07.08.2021