OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:113 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Obszar: Zlewnia Dunajca, Białej Tarnowskiej, Ropy oraz Brenia (małopolskie)


Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Ważność: od godz. 09:22 dnia 19.07.2021 do godz. 20:00 dnia 19.07.2021