OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR 0:74

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:74 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące wystąpienia  gwałtownego wzrostu stanów wód
Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Skawy, Skawinki, Raby do zb. Dobczyce, Czarnej Orawy, Dunajca do zb. Czchów, Popradu i Białej (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

Ważność: od godz. 13:00 dnia 08.07.2021 do godz. 03:00 dnia 09.07.2021.