ostrzeżenie meteorologiczne

Powiatowe  Centrum  Zarządzania

                 Kryzysowego

            Urzędy Miast i Gmin

                                                                                                         Powiatu Tarnowskiego                 

 

RKiSO.5520.14.2019                                                            Tarnów, dnia  15.03.2019 r.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 58
Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar Powiat tarnowski
Ważność (cz. urz.) Od: 2019-03-15 23:00
Do: 2019-03-16 13:00
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Przebieg Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h z zachodu.
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Piotr Wałach
Godzina i data wydania 2019-03-15 11:32
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym  Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie.

 

tel.:   (14)  68-83-331,

tel. po godz. 15.30:  (14)  68-83-30

fax.:  (14)  68-83-332,

czk@powiat.tarnow.pl

Sporządził:

     Michał Boruch