Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego

Dzięki dużemu zaangażowaniu Wicemarszałka Województwa Małopolskiego      Pana Łukasza Smółki, Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nasza    Gmina dostała dofinansowanie w ramach konkursu Małopolskie OSP 2021 w kwocie   30 000 zł.

Kwota ta przyznana została na realizację zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jadowniki Mokre.

Serdeczne podziękowania za pomoc w pozyskaniu dofinansowania dla Pana Wojciecha Skrucha- Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

“Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.”