OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ NA CYFRYZACJĘ URZĘDU GMINY

Gmina Wietrzychowice otrzymała środki w kwocie 117 720 zł (dotacja 100 %) na rozbudowę infrastruktury informatycznej celem jeszcze lepszej obsługi mieszkańców oraz skrócenia procesów decyzyjnych.
 
Projekt Cyfrowa Gmina ma na celu dostarczenie samorządom w całej Polsce narzędzi, sprzętu oraz oprogramowania, którego w ubiegłym roku czasami brakowało. Ma on dostarczyć perspektywę na to, że rozwijając usługi dla swoich obywateli będziecie państwo jako samorządowcy mogli dostarczać im te usługi w nowoczesny sposób – mówił Janusz Cieszyński.
 
W najbliższym miesiącu Gminy mogą składać wnioski na kolejne środki na rozbudowę cyfrową i informatyczną w urzędach gmin oraz innych jednostkach budżetowych.
 
W Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie podczas rozdania promes obecni byli:
Sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa Pan Janusz Cieszyński,
Pani Poseł Anna Pieczarka,
Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko,
Pan Poseł Wiesław Krajewski,
Pan Wicewojewoda Ryszard Pagacz ,
Pan Wicemarszałek Józef Gawron,
samorządowcy.