OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ NA DWIE NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZAPLANOWANE NA 2021 ROK

Szanowni mieszkańcy Gminy Wietrzychowice, miło jest nam poinformować, że pozyskaliśmy kolejną dotację w kwocie 1 577 430 zł.
Otrzymana kwota pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Środki będą wykorzystane na wkład własny do zadania:
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre, wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Wietrzychowicach – 1 022 544 zł,
  • Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach oraz termomodernizację budynku OSP w Jadownikach Mokrych – 554 886 zł
 
Dzięki tym środkom Gmina Wietrzychowice nie będzie musiała zaciągać kredytów na wkład własny do inwestycji dotowanych także przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
 
Dziękujemy serdecznie Panu Mateuszowi Morawieckiemu za wsparcie małej, ale aktywnej Gminy Wietrzychowice.
 
Dziękujemy serdecznie Panu Wiesławowi Krajewskiemu Posłowi na Sejm RP za OGROMNY wkład pracy, dzięki któremu otrzymaliśmy dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Panie Pośle jesteśmy wdzięczni za kolejną bardzo dobrą współpracę, która rodzi kolejne inwestycje.
 
Podziękowania składamy także Pani Annie Pieczarce Posłowi na Sejm RP za wsparcie oraz duże zainteresowanie inwestycjami lokalnymi na terenie Gminy Wietrzychowice.