Pałuszyce

Remiza i Dom Ludowy w Pałuszycach

Pałuszyce swymi korzeniami sięgają średniowiecza. O osadzie tej wspomina Jan Długosz w opisie parafii Opatowiec. Właścicielem jej był Jan Pałuszycki herbu Róża – stąd nazwa osady. W 1579 roku Pałuszyce były własnością Andrzeja Pałuszyckiego. W latach 1622 – 1773 Pałuszyce należały do zakonu jezuitów. Po kasacji zakonu przeszły w ręce szlacheckie. Ostatnim właścicielem Pałuszyc była Zofia Wysocka. Pałuszyce, będące obecnie w parafii Wietrzychowice, należały kiedyś do parafii Opatowiec, później Gręboszów. Przyczyną tego stanu rzeczy był fakt, że wioska ta leżała po prawobrzeżnej stronie Dunajca i tym sposobem z tamtymi terenami stanowiła integralną część. Położenie Pałuszyc w obecnym miejscu spowodowała zmiana koryta Dunajca.
  • powierzchnia: 115,81 ha
  • mieszkańcy: 71 osób
  • sołtys: Piotr Moskal
  • rada sołecka: Grzegorz Szot, Stanisław Dybał, Elżbieta Buchaniec