PIOTR MOSKAL WYBRANY JEDNOGŁOŚNIE PRZEWODNICZĄCYM RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Wietrzychowice na kadencję 2018 – 2023 odbyła się 20 listopada 2018 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Pan Leszek Wojciechowski. Natomiast zaświadczenia  nowo wybranym radnym wręczył Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Wojciech Gwóźdź.

Podczas uroczystej sesji, po ślubowaniu Radni wybrali spośród siebie przewodniczącego, zastępców oraz przedstawicieli poszczególnych komisji.

Przewodniczącym Rady Gminy Wietrzychowice został Pan Piotr Moskal, Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Wietrzychowice zostali Pani Bernadeta Pudło i Pan Janusz Kamysz.

Kolejnym etapem obrad był wybór przewodniczących poszczególnych komisji, którymi zostali:
– Komisja Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej – Pan Zbigniew Curyłło

– Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych – Pani Dorota Sacha Mikina

– Komisja Rewizyjnej – Pani Ewa Wojcieszek

-Komisji Skarg i Wniosków – Pani Urszula Kogut.