Podniesienie standardów bezpieczeństwa w centrum Woli Rogowskiej

Dziś odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Tarnowie na temat podniesienia standardów bezpieczeństwa w centrum Woli Rogowskiej.
W spotkaniu uczestniczył Pan Roman Łucarz Starostwa Tarnowski, Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice oraz Pan Stanisław Pyzdek Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie.
 
Podczas spotkania roboczego ustalono, że zostanie zaprojektowane poszerzenie drogi powiatowej od Domu Ludowego po Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Woli Rogowskiej.
 
Oprócz poszerzonej drogi na wyżej opisanym odcinku planowany jest budowa ścieżki rowerowej.
 
Opisana inwestycja jest odpowiedzią na apele mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa w centrum Woli Rogowskiej.
 
Inwestycja będzie w tym roku zaprojektowana. Po stworzeniu dokumentacji technicznej będzie złożony wniosek o dotację zewnętrzną na to zadanie.
 
Serdecznie dziękujemy Panu Romanowi Łucarzowi za zorganizowanie spotkania oraz przychylenie się do prośby mieszkańców Woli Rogowskiej.