PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE DO PRZEBUDOWY TARGOWISKA W WIETRZYCHOWICACH

W Małopolsce złożono 16 wniosków na „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” na łączną kwotę 27 894 145 zł brutto.
Po dokonaniu oceny Zespół oceniający zatwierdził, iż dofinansowanie otrzyma 9 najwyżej ocenionych projektów.

Środki otrzyma Gmina Bukowo, Proszowice, Gdów, Wietrzychowice, Michałowice, Drwinia, Zakliczyn, Wojnicz, Moszczenica.

W dniu 14 listopada br. w Krakowie Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice oraz Pan Andrzej Furagł Skarbnik Gminy Wietrzychowice podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę do Przebudowy placu targowego na działce nr 448 w m. Wietrzychowice na kwotę dofinansowania 544 075,00 zł.

Urząd Marszałkowski w Krakowie reprezentował Pan Grzegorz Brach Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich.

1