PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJE ZADANIA „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W JADOWNIKACH MOKRYCH”

31 sierpnia br. Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek w ramach zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych” podpisał umowę z wykonawcą:

Trans art. PPHU. Trytko A.

Bobrowska 33

33-131 Bobrowniki Wielkie;

Zadanie opiewa na kwotę: 521 685,01 złotych brutto

Termin wykonania zadania to: 20 grudnia 2017r.